Adil Bukan Seimbang


Erti adil bukan ertinya seimbang
Tidak juga bererti ukuran sama panjang
Definisi ini adalah tanggapan biasa yang lumrah kita terima
Bukan takrif yang dikehendaki oleh Islam
Erti adil meletakkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya atau kedudukannya
Iaitu utama mesti diutamakan
Yang tidak utama mesti dikemudiankan
Yang penting didahulukan, yang tidak penting dibelakangkan
Yang wajib diutamakan, yang sunat atau yang harus ditinggalkan jika berlaku di dalam satu keadaan
Mungkin tidak boleh difaham jika tidak dihuraikan
Mari kita menghurai agar kita faham
Adil yang paling besar atau super adil
Allah Taala kita jadikan sebagai Tuhan
Kita sembah, kita besarkan, kita puja sepanjang masa
Kita cinta dan kita takut dan ingat serta sebut di mana-mana
Jangan jadikan selain Allah Tuhan, atau kita utamakan dan besarkan lebih darinya
Adil martabat tinggi syariat Tuhan diutamakan atau didahulukan
Atau hak Tuhan kita dahulukan
Peraturan manusia ditinggalkan
Hak Tuhan kita utamakan hak manusia kita kemudiankan
Adil martabat rendah ialah mengikut faham biasa
Adil martabat kedua mendahulukan hak ibu bapa dari kita
Guru-guru kita juga patut diutamakan dari kepentingan kita
Mendahulukan hak suami dari kita adalah utama dan mulia
Jika berkongsi berniaga saham sama banyaknya untung bagi dua
Kalau saham tidak sama untung diberi mengikut saham sedikit banyaknya
Jawatan yang hendak diberi kepada seseorang sesuai dengan kebolehannya
Gaji diberi sesuai dengan jawatan dan tanggungjawab
Inilah dia erti adildan keadilan
Tapi kita sedih adil yang diperjuangkan oleh para pejuang adil martabat rendah
Super adil dan adil martabat tinggi tidak diendah
Bermati-matian keadilan peringkat rendah diperjuangkan hingga sanggup menumpahkan darah
Keadilan martabat tinggi dan super adil diabaikan dan tidak diendah
[Continue reading...]