Akal Sebagai Guru


Akalku adalah guru pertama dan utamaku
Aku banyak belajar dengannya, bahkan sekarang masih sering belajar dengannya
belum pernah berhenti
Dia selalu beri aku ilmu, aku bertanya dia menjawabnya
Berbagai-bagai ilmu aku belajar dengannya
Aku belajar ilmu Akhirat dan aku juga belajar ilmu dunia dengannya
Guruku itu sangat pintar, jarang pertanyaanku tidak dijawabnya
Guruku itu sedikit sangat dia mendapat ilmu dari buku atau kitab
Guruku belajar dengan alam, dengan kehidupan, dengan kejadian, dengan isu semasa yang dia lihat mahupun yang dia dengar
Akal yang menjadi guruku itu sering mendapat ilmu daripada raja diriku iaitu hatiku
Dengan itu ilmu itu tercapai lagi, diproses lagi, dinilai lagi, dihalusi lagi,
dikeluarlah ilmu yang seni-seni
Buahnya lahirlah ilmu di dalam ilmu, di dalam ilmu ada rahsia, iaitu ilmu hikmah yang tidak ada di dalam buku dan kitab
Maha Besar Tuhan yang cara itulah Dia memberi ilmu kepada guru utama dan pertamaku iaitu akalku
Kemudian aku belajar dengannya, amat seronok tidak jemu-jemu
Jarang aku dikecewakannya, apa sahaja pertanyaanku dapat dijawabnya
Berbagai-bagai ilmu yang aku tanya, tetap dijawabnya  
Dia guruku itu tidak jemu-jemu memberi ilmu, ada sahaja ilmu yang diberinya
Ilmunya itu yang aku sampaikan atau yang aku ajarkan kepada murid-muridku
Murid-muridku itu pula tidak jemu-jemu menerimanya, mahu lagi,
menunggu lagi, apa lagi
Guruku itu berbagai-bagai ilmu yang diajarkannya kepadaku
Ilmu agama, sejarah, politik, falsafah, saikologi, budaya, masyarakat, isu semasa
dan lain-lainnya
Jangan sahaja dia melihat, mendengar,  dia boleh memberi ilmu,
apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat
Rupanya guruku itu iaitu akalku buku atau kitab atau surat khabar yang dibacanya
adalah alam semesta
Kehidupan yang dilaluinya, kejadian alam, tingkah laku manusia padanya
semuanya  jadi  ilmu
Kerana itulah guruku itu ilmunya seluas alam semesta
Sayang sekalilah kalau ada manusia hanya belajar dengan buku atau kitab
tapi tidak belajar sama dengan akalnya
Padahal akalnya itu dia adalah guru utama dan pertama  kepada manusia
Belajar dari buku atau kitab dia jadi beku kalau tidak belajar bersama dengan akalnya
[Continue reading...]