Jenis - Jenis Air Mata


Banyak air mata yang mengalir di dunia ini
Sumbernya dari mata mengalir ke pipi, terus jatuh ke bumi
Mata itu kecil sahaja tapi tidak pernah kering airnya
Ia berlaku setiap hari tidak putus-putus
Sepertilah air sungai yang mengalir ke laut tidak pernah berhenti
Kalaulah air mata itu ditampung, banjirlah dunia ini
Air mata itu bermacam-macam jenisnya
Ada air mata sedih
Ada air mata gembira
Ada air mata kasih
Ada air mata simpati
Ada air mata kecewa
Air mata sedih mungkin dimarah ibu atau dimarah guru dan lain-lainnya
Air mata gembira bermacam-macam pula
Di antaranya dapat markah cemerlang di dalam tugasnya
Air mata kasih melihat anak yang dicinta atau ibu yang tersayang
Air mata simpati melihat orang miskin, papa dan yang seumpamanya
Air mata kecewa banyak contohnya
Di antaranya suami kahwin lagi
Orang yang dicintai tidak membalas cintanya
Harap dapat kerja tapi ditolak aja
Begitulah sebab-sebab air mata mengalir dari sumbernya
Lumrahnya ia mengalir kerana dunia
Jarang sekali ia mengalir kerana sedih membuat dosa
Susah sekali air mata hendak mengalir kerana kebesaran Tuhannya
Payah sekali air mata hendak mengalir kerana sensitif dengan nikmat Tuhannya yang Al Hannan dan Al Mannan
Jarang berlaku air mata mengalir kerana dosa
Alirkanlah air mata sebanyak-banyaknya
kerana takut kepada Tuhan yang Maha Pencipta  
[Continue reading...]