Aduh Malangnya Manusia

Share it Please

Anjing apabila diberi makan, dimanjakan, dibelai,
dibuat  baik dia akan sayang tuannya
Sekalipun makanan itu hanya tulang-tulang,
sisa-sisa dan bahan-bahan lebihan
Dilahirkan kepadanya kasih sayang,
diusap-usap belakangnya ia akan taat setia
Diajar dan dididik ia akan mengikut arahan tuannya
Selepas itu ia tidak akan berpisah lagi dengan tuannya
Waktu di rumah ia jaga tuannya, waktu berjalan ia ikut tuannya
Begitulah anjing yang hina apabila kenal tuannya,
ia tahu kasih tuannya, ia akan sayang dan taat kepada tuannya
Begitulah Tuhan sebagai tuan manusia,
Tuannya beri dia hirup udara, dia boleh hidup
Di waktu lapar diberi makan, di waktu haus diberi minum,
di waktu letih ditidurkan
Tuhan Tuan bagi manusia, diberi bermacam-macam kemudahan hidup,
rumah, kenderaan, pakaian
Entah apa lagi belaian Tuhan kepada manusia
yang tidak dapat diucapkan
Tapi malangnya, manusia tidak kenal Tuhan sebagai Tuannya,
dia lupa Tuannya jauh sekalilah taat.
Kalau begitu kebanyakan manusia lebih jahat dan hina
daripada anjing yang hina
Anjing apabila dibelai oleh tuannya ia taat dan setia
Ia tidak mahu berpisah lagi dengan tuannya
Anjing lebih mengenang budi tuannya daripada manusia
Sepatutnya anjing yang tidak ada akal belajar dengan manusia
Ini terbalik pula, manusia kena belajar dengan anjing yang hina
Aduh malangnya manusia!
Tidak mengenang budi jasa Tuannya iaitu Tuhan
Anjing lebih mengenang budi jasa-jasa tuannya
Patutlah manusia ramai yang masuk Neraka,
anjing selamat dari Neraka

No comments:

Post a Comment