Perkara Yang Penting dilupakan

Share it Please
Akhirat destinasi yang akhir buat manusia
Tapi malangnya dia telah dilupakan oleh manusia
Persediaan untuk ke sana diabaikan
Tempat persinggahan sementara ke Akhirat ialah kubur atau Alam Barzakh
Border di antara dunia dan Akhirat
Di sana ada peperiksaan, juga telah dilupakan dan dilalaikan orang
Iman dan amal soleh penyelamat manusia di Akhirat sana
Namun ia dicuaikan
Dosa dan derhaka pemusnah kehidupan mereka di Darul Qurar itu
Tapi itulah yang diusahakan dan diperjuangkan
Dunia negara fana yang ditinggalkan
Tapi ia dipandang besar dan diambil berat serta berpenat-penat
Menompok-nompok harta yang akan binasa
Akhirat terus dilupakan
Bila dingatkan hati mereka sakit
Dimusuhi dan dianggap pengacau masyarakat
Dituduh penjahat-penjahat
Begitulah majoriti manusia di dunia
Dunia yang akan ditinggalkan
Menjadi idaman dan buruan
Akhirat tempat tinggal yang kekal abadi dilupakan

No comments:

Post a Comment